Từ chối trách nhiệm

Chào bạn đọc!

ODauRe.info xin thông báo việc từ chối trách nhiệm về một số vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của cá nhân admin ODauRe.info với các điều khoản như sau:

  1. Các bài viết được cập nhật trên blog ODauRe.info được thực hiển bởi cá nhân admin, và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì vậy bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin mà bạn cho rằng nó là đúng đắn và tin tưởng.
  2. Các đường dẫn link ra bên ngoài (external URL) cá nhân admin không đảm bảo được nội dung và hình ảnh vì nó nằm ngoài khả năng kiểm soát của admin. ODauRe.info chỉ đơn thuần là đề xuất họ cung cấp đường dẫn link để cung cấp các thông tin đến cho bạn đọc và không ngụ ý đại diện cho Nhãn hàng/ Công ty nào.
  3. Cá nhân admin cũng sẽ làm tốt việc duy trì hệ thống hoạt động một cách tốt nhất có thể. Ngoài những khả năng ngoài tầm kiểm soát như đường truyền, nhà cung cấp dịch vụ, hệ thống có lỗi bất cập làm ảnh hưởng tới sự trải nghiệm của bạn đọc. Nhưng sẽ thông báo tới quý bạn đọc nếu như có sự thay đổi hoặc có sự cố ảnh hưởng tới bạn đọc.

Xin chân thành cảm ơn,

Admin